Notícies del lloc

Infografies

Infografies

per Marta Soldevila -
Nombre de respostes: 0

Els alumnes de 2n d' ESO han estat elaborarnt i creant infografies del llibre de lectura de Català "L'home dels Records".  Infografies que els han portat a l'anà lisi d'una societat on no hi ha ni emocions ni memò ria . Una societat decadent?  Un món que ens convida a la reflexió i a ser partíceps de la vida d'en Jonà s  com una al.legoria al viatge de la vida.

Una manera diferent de treballar la lectura.


Alumnes de 2n