Cursos d'ESO

Espai de lliurament dels treballs presentats als premis St.Jordi

Espai del Servei de Menjador de l'Escola.

Espai de mediació a l'Escola

Gabinet de psicopedagia i logopedia.
Unitat d'Adaptació Curricular

Crèdit de síntesi a l'ESO

Espai de la tutoria d'ESO