EJP: Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador

Alguns cursos poden permetre l'accés de visitants

Autentiqueu-vos utilitzant el vostre compte a:

És la primera vegada que veniu aquí?

El Campus Virtual de l'Escola Joan Pelegrí, és una plataforma informàtica d'ús docent, que proporciona un Entorn Virtual d'Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i semi-presencials.

Si no disposes de les dades d'accés o tens qualsevol consulta o incidència relativa al Campus Virtual, pots enviar un correu electrònic a serveidinformatica@joanpelegri.cat indicant el teu nom complert i curs on estàs matriculat.

Recorda que si oblides la contrasenya, la pots recuperar indicant l'adreça de correu registrada al teu perfil. 

Fés click aquí per recuperar la contrasenya.